TRADERA - HARDINGFELESENTRUM

AHO PROJECTS

RENOVATION PROJECTS

PUBLICATIONS

AWARDS & NOMINATIONS

´Tradere´ betyr å muntlig overlevere eller formidle tradisjonsstoff. Hardingfele-tradisjonen handler om å formidle kunnskap om musikk og instrument fra mester til elev.

 

Prosjektet undersøker hvordan etableringen av et hardingfelesenter kan danne en ny møteplass i Granvin. Tomten ligger sentralt ved hovedveien gjennom bygden. Et torg, administrasjon for Hardingfelesenter, bibliotek, kafé, boliger og ny dagligvare-forretning danner rammen for prosjektets fokusområde: Øvingsskogen og konsertsalen. Den intime konsertsalen i massivtre er spesielt utformet for hardingfelemusikk og tilhørende folkedans. I skogen ligger øvingsrom og lytterom for musikk og forbinder torg og museet Bygdatunet.

Samvirket mellom program og plasseringen av flerfunksjonelle rom skaper nye og synlige møter mellom lokalmiljø og fagmiljø. Stiene i skogen refererer til musikkens spredning med spelemannes ferd fra bygd til bygd, og forholdet mellom mester og elev speiles i prosjektets intimitet, dualitet og kontraster.

CV